Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli - Jana 8:32

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli - Jana 8:32Filmy

Wyszukiwarka tematów

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Fałszerstwo imienia Bożego PDF Drukuj Email
Świadkowie odchodzą
Wpisany przez Krzysztof i Barbara Król   
sobota, 21 listopada 2009 14:45
AddThis Social Bookmark Button

Poniższy tekst jest oryginalnym listem, jaki wspólnie z żoną wysłałem do starszych zboru w Wołczynie. Informuje w nim o niektórych powodach naszego odejścia z organizacji świadków Jehowy. Dzisiejsze nasze zrozumienie może nieco różnic się od treści tego listu.

 

W pismach greckich możemy znaleźć ponad 200 cytatów pism hebrajskich, ale żadne manuskrypty z początków Chrześcijaństwa nie zawierają w tych cytatach imienia Boga. W broszurze ”Imię Boże, które pozostanie na zawsze” Towarzystwo Strażnica na stronie 5 napisało „Chrześcijanie mają głęboki szacunek dla Biblii i słusznie wierzą, że ‘całe pismo jest natchnione przez Boga’ (2 Tymoteusza 3:16). Tłumaczenie Biblii jest, więc zadaniem bardzo odpowiedzialnym.  Jeżeli ktoś rozmyślnie zmienia lub opuszcza jakiś fragment, to fałszuje natchnione Słowo Boże. Do takiego człowieka odnosi się biblijne ostrzeżenie:, ‘Jeśli ktoś doda coś do tych rzeczy, Bóg doda mu plag opisanych w tym zwoju, a jeśli ktoś odejmie coś ze słów zwoju tego proroctwa, Bóg pozbawi go udziału w drzewie życia.’ (Objawienie 22: 18,19)”.

Niestety Towarzystwo Strażnica najwyraźniej uznało, że ich te słowa nie dotyczą i że ma prawo poprawiać pisma greckie dodając w wybranych przez siebie miejscach imię Boże. Z tego powodu Przekład Nowego świata nie jest uznawany przez naukowców za poważny przekład gdyż nie można tłumaczyć czegoś, czego w oryginale nie ma.

Istnieje uzasadnione twierdzenie, że wstawienie imienia Bożego w tekst Pism Greckich jest wbrew woli Boga. Skoro Wszechmocny Stwórca przez swego Świętego Ducha nie dopilnował by to imię tam się znalazło to na pewno takie było jego zamierzenie. Zuchwałością byłoby twierdzenie, że Duch Boży zawiódł i trzeba po nim poprawiać. Jednak świadomi jesteśmy, że przeciętny Świadek Jehowy otrzyma inne wytłumaczenie tego nadużycia woli Bożej. Poprawianie po Duchu Świętym jest z pewnością grzechem przeciw Duchowi.

Oczywiście w Pismach Hebrajskich imię Boga jest absolutnie niepodważalnie najważniejszym imieniem we wszechświecie. Dlaczego Bóg miałby nie być zainteresowany wysuwaniem swego imienia na pierwszy plan także w Pismach Greckich? Nie mam gotowej odpowiedzi na to pytanie po za tym, że powinniśmy ufać Bogu, że On wie, co robi i go nie poprawiać. Być może pewną podpowiedzią jest werset z Filipian 2:9,10 Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i Życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię, żeby w imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią.

W Pismach Greckich wyraźnie imię Syna wybija się na pierwsze miejsce. Nie ulega wątpliwości, że taka była wola Boga Jahwe. Poganom objawiono Ojca poprzez Syna (Jana 6:44). W niczym nie umniejsza to osobie Ojca gdyż w prawidłowo wymawianym imieniu Jezusa, czyli w Jahszua jest zawarte imię naszego Stwórcy, JAH a całe imię Jahszua znaczy Jahwe jest zbawieniem. Bóg kładąc, więc nacisk na imię swego syna faktycznie wywyższa również własne imię. Dbając o prawidłowy sposób wymawiania imienia Jahszua podkreślamy jedności Ojca z Synem. Nie ma to nic wspólnego z pogańskim dogmatem Trójcy jednak jest to bardzo ważna nauka głoszona przez Jahszua (Jan 14:10,11). Problem polega na tym, że Świadkowie Jehowy ani żadna inna religia nie dba o prawidłową formę wymawiania imienia na dźwięk, którego zegnie się każde kolano.

Wróćmy na chwilę do nadużyć Towarzystwa Strażnica w Przekładzie Nowego Świata. Jeśli dokładniej przyjrzymy się wersetom biblijnym, w których Towarzystwo dodało imię w formie Jehowa to zauważymy, że dopuszczono się tego także w miejscach, które nie mają nic wspólnego z cytatami z Pism Hebrajskich. Mamy, więc do czynienia nie tylko z poprawianiem Ducha, ale również z jawnym fałszerstwem gdyż imię Boże w Przekładzie Nowego Świata pojawia się nie tylko tam gdzie cytaty z Pism Hebrajskich wydają się uzasadniać to, ale również wszędzie tam gdzie jest to wygodne dla obrony doktryny Świadków Jehowy – Dzieje 2:47; 10:33; 16:14; 1 Koryntian 4:4 i wiele innych wersetów.


W kilku przypadkach zamieniając słowo Pan na Jehowa zmieniono znaczenie wersetów gdyż odwrócono uwagę od Jezusa (prawidłowo Jahszua) a werset podpięto pod Jahwe. W ten sposób zmieniono kilka wersetów, z których można by wyciągnąć wniosek, że apostołowie modlili się do Pana, czyli Jahszua (Dzieje 8:22; 7:59,60). Świadkowie Jehowy zabraniają oddawania pewnej formy czci Jahszua (Jezusowi) gdyż uważają, że tylko Bóg Ojciec ma do tego prawo. Tymczasem niektóre wersety z Pism Greckich sugerują coś innego (1 Kor 1:2; 2 Kor 12:8,9).


Trzeba też mieć odwagę by odpowiedzieć sobie na proste pytanie, czym jest modlitwa? Czy to rozmowa czy ceremoniał oddawania czci tak jak np. pokłon? Jeśli modlitwa jest rozmową a nie ceremoniałem to, dlaczego nie wolno zwracać się do naszego Pana i Króla, mimo że Jahwe przeniósł na niego część swojej chwały i żąda by wszystko, co żywe w niebie i na ziemi oddało mu pokłon. Mimo że spędziłem 30 lat w gronie Świadków Jehowy to nigdy nie spotkałem się z sensowną odpowiedzią na to pytanie i jestem pewien, że zdecydowana większość wierzy w ten dogmat tylko, dlatego że tak im nakazano.


Niestety tłumacze Towarzystwa Strażnica zdecydowali się na uwiarygodnienie własnych interpretacji przez zamianę w kłopotliwych miejscach słowa Pan na Jehowa. Trzeba uczciwie nazwać ten czyn po imieniu, czyli nazwać go fałszerstwem Słowa Bożego. Przed takim właśnie działaniem zostaliśmy ostrzeżeni w księdze Objawienia 22: 18, 19. Oczywiście jest to świadomy grzech wymierzony przeciw Duchowi Świętemu.


Wróćmy do naszego głównego tematu a jest nim prawidłowa forma imienia naszego Stwórcy. Już pobieżne przyjrzenie się dwóm formą imienia Bożego, które można znaleźć w publikacja Towarzystwa Strażnica JAH i JEHOWA pokazuje, że JAH nie jest skrótem od Jehowa tylko od JAHwe. Na szczęście dowody na to, że forma Jehowa jest błędna są tak duże i tak przytłaczające, że w końcu nawet Towarzystwo Strażnica przyznało w The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, - Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. strona 23: "While inclining to view the pronunciation ‘Yahweh’ as the more correct way, we have retained the form ‘Jehovah’ because of peoples familiarity with it since 14 th Century". - W języku polskim można to przetłumaczyć tak: "Podczas przychylnego przeglądu wymowy ‘Jahwe’ jako bardziej prawidłowej, my pozostajemy przy formie ‘Jehowa’ dlatego że ludzie są zaznajomieni z tym od 14 wieku".


Mimo posiadania świadomości, że Jehowa jest błędną formą imienia Bożego Świadkowie Jehowy wolą trzymać się formy, która jest na pewno błędna niż przyjąć tą, która jest prawidłowa. Nawet, jeśli uznamy mit uporczywie głoszony przez Towarzystwo Strażnica, że nie znamy prawidłowej formy to i tak lepiej jest trzymać się tej, która jest prawdopodobnie prawidłowa niż tej, która jest na pewno zła. Jest to rozumowanie logiczne dla każdego oprócz Towarzystwa Strażnica. Organizacja, która odnosi do siebie słowa z Izajasza 43:10,11 (lud dla imienia) faktycznie nie dba o prawidłowy sposób wymawiania tego imienia. Twierdzi, że to bez znaczenia jak się to imię wymawia byle wiadomo było, o kogo chodzi. Ale czy rzeczywiście wiadomo, o którego Boga chodzi?


Towarzystwo Strażnica znaczenie imienia Bożego tłumaczy na „Ten, który powoduje, że się staje”. Takie znaczenie Świadkowie wywodzą od czasownika hawah. Jednak drobna zmiana w imieniu może zmienić również jego znaczenie. Znamy to z przykładu Abram/Abraham czy Saraj/Sara. Po drobnej zmianie znaczenie ich imion zupełnie się zmieniało. Zobaczmy jak niebezpieczne jest zmienienie imienia Jahwe na Jehowa.


Towarzystwo Strażnica formę imienia Bożego wybrało posługując się tym imieniem w języku angielskim, czyli Jehovah. Otóż hovah przetłumaczone z języka hebrajskiego na angielski (niestety brak jest polskiego słownika) według Strong's Concordance with Hebrew and Greek Lexicon znaczy ruin, mischief. Po przetłumaczeniu na język polski dowiadujemy się, że ruin znaczy ruina, upadek, zaprzepaszczenie, zatracenie, a słowo mischief znaczy figlarność, psota, mąciwoda, podżegacz. Słownik Strong Concordance jest dostępny w Internecie, więc zachęcam by się osobiście przekonać, co znaczy słowo hovah.


Towarzystwo Strażnica nigdy nie poinformowało swoich zwolenników, że istnieje takie tłumaczenie. Dlaczego? Przychodzą mi na myśl tylko dwa możliwe wyjaśnienia albo „niewolnik” nie wie, co propaguje, jako rzekome imię Boga albo robi to świadomie. Nie widzę innej możliwości albo jest ignorantem albo sługą mąciciela, czyli służy nie temu Bogu, co twierdzi. Taka sytuacja już miała miejsce za czasów Jahszua i czytamy o niej w Jan 8:44. Faryzeusze twierdzili, że są gorliwymi czcicielami prawdziwego Boga, ale jak było naprawdę wszyscy wiemy.


W swoim bardzo pokrętnym tłumaczeniu Towarzystwo Strażnica przyznaje, że większość naukowców opowiada się za formą Jahwe, ale mimo to upiera się, że do końca nie wiemy jak brzmi prawidłowo imię naszego Stwórcy. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że TS twierdzi, że to sam Bóg zadbał by jego imię nie zniknęło czyżby, więc zapomniał zadbać o prawidłową formę tego imienia? Wydaje się to nie możliwe zwłaszcza, że prorok Joel napisał, że „każdy, kto wzywa imienia Jahwe, będzie wybawiony". Z tych słów wynika, że nie sposób pisania, lecz sposób wymawiania zapewnia zbawienie. Tymczasem Świadkowie Jehowy twierdzą, że nie jest ważne jak wymawiamy to najświętsze imię.


Najciekawsze jest jednak to, że zdecydowana większość religii chrześcijańskich i żydowskich odłamów zgodnie twierdzi, że nie można ustalić prawidłowej formy imienia Bożego. Nie dziwi nas to, jeśli uznamy, że te organizacje nie służą prawdziwemu Bogu. To, co dla szczerego Świadka Jehowy będzie zaskoczeniem to fakt ze „niewolnik” postawił ich w jednym szeregu z tymi religiami. Dla jednych jest to pretekst by zrezygnować z używania imienia a dla innych by lansować błędną formę. Jednak naukowcy są zupełnie odmiennego zdania i większość twierdzi, że nie ma żadnego problemu z ustaleniem jak wymawiano imię naszego Boga. Kto w tym przypadku jest bezstronny i uczciwy?


Większość naukowców to ludzie niewierzący i dlatego nie są zainteresowani walką przeciw imieniu ani też propagowaniem jakiś teorii na siłę by uwiarogodnić swoje prywatne przekonania. Jest im zupełnie obojętne czy Bóg ze starego testamentu ma imię czy go nie ma a jednak to oni twierdzą, że imię istnieje i że nie ma problemu z ustaleniem jego prawidłowej formy. Nie kierują się sentymentami czy prywatną interpretacją interesują ich dowody i wykopaliska. The Encyclopedia Judaica, 1972, Keter Publishing House, P.O.B.7145 Jerusalem, Israel, Vol.7, strona 680: "The true pronunciation of the name YHWH was never lost. Several early Greek writers of the Christian Church testfy that the Name was pronounced YAHWEH". - W języku polskim można to przetłumaczyć tak: "Prawdziwa wymowa imienia JHWH nigdy nie zaginęła. Kilku wczesnych greckich pisarzy Chrześcijańskiego Kościoła poświadcza, że Imię to było wymawiane  JAHWE".


Czy religia, która lansuje błędną formę imienia Bożego jest lepsza od tych, które w ogóle je pomijają? Pytanie to staje się bardziej dramatyczne, gdy zdajemy sobie sprawę, że błędna forma Jehowa przez swoje ukryte znaczenie uwłacza Stwórcy. Za chwilę zobaczysz jak przebiegły jest plan szatana i przekonasz się, że może istnieć lud dla fałszywego imienia.


STRAŻNICY FAŁSZYWEGO IMIENIA

Imię Boże w Biblii występuje tak często, że w miarę upływu czasu stało się oczywiste, że nie da się dłużej ukryć jego istnienia. Szatan postanowił, więc zmienić to imię na takie, które nie tylko będzie miało inne znaczenie (mąciciel), ale nawet nie będzie przypominało w wymowie wersji prawidłowej, co uniemożliwi wzywanie prawdziwego imienia Bożego. Niektórzy jego słudzy mieli, więc stać się strażnikami nieprawidłowego imienia. Świadkowie Jehowy zupełnie nieświadomie głoszą fałszywe i w dodatku obraźliwe imię twierdząc, że Bóg sam je sobie nadał.


Nasz wielki Stwórca przykładał drobiazgową uwagę do brzmienia imion swoich sług a miałby nie dbać o swoje własne? Rodzaju 17:15 „I Bóg rzekł jeszcze do Abrahama: Saraj zaś, swojej żony, nie nazywaj imieniem Saraj, gdyż ma na imię Sara”.


Ile imion posiada Bóg?

Towarzystwo Strażnica dba o to by jego głosiciele na całej ziemi w najdrobniejszym szczególe wierzyli w to samo. Bardzo silny nacisk kładą na tak nieistotne określenia jak Pisma Hebrajskie zamiast Stary Testament (mimo ze część była spisana po aramejsku) a Pisma Greckie zamiast Nowy testament. Są to drobiazgi jednak Starsi pilnują by używać określeń narzuconych przez Towarzystwo Strażnica. Jednak, jeśli chodzi o imię Boże to toleruje się fakt, że w każdym języku wymawia się je inaczej. Polakowi, który nie zna języka angielskiego i nigdy wcześniej nie słyszał w nim imienia Jehovah nigdy by nie przyszło do głowy, że to te same imię, co polskie Jehowa. Anglicy, ‘J’ wymawiają jak ‘Dż’, co brzmi mniej więcej tak – ‘Dżehowa. Podobnie jest z imieniem Jezus, które po angielsku wymawia się Dżizas a prawidłowa forma brzmi Jaszua.


Za to z imionami prezesów Towarzystwa Strażnica jest zupełnie odwrotnie. Organizacja otacza je większym szacunkiem i dba o jednolite brzmienie na całym świecie i tak zamiast polskiego Karol mamy Charles (Russell) a zamiast Józef mamy Joseph (Rutheford). W ten oto sposób dowiadujemy się, że imiona zwykłych ludzi zasługują na dbanie o prawidłową i jednolitą formę na całym świecie, mimo że brzmią obco i są trudne dla wielu polskich świadków do wymówienia.


W tym samym czasie, kiedy tak bardzo dba się o imiona ludzi pozwala się by z imieniem Bożym panowało zamieszanie. Świadkowie Jehowy z różnych zakątków świata modlą się do tego „samego Boga” używając różnych imion (japoński — Ehoba, portugalski — Jeová, włoski — Geova). W tej kwestii Towarzystwo Strażnica nie wymaga jedności. Czyż nie jest to dziwne? Czyja więc jest to organizacja boża czy ludzka? Czyje imię w niej jest wywyższane ludzi czy Boga?


W jaki sposób możemy zapewnić sobie zbawienie skoro wzywamy Boga używając nie tego imienia, które on sam sobie nadał? Ciekawie na to pytanie odpowiada list do Rzymian10: (13) Gdyż "każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony". (14) Ale jak będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A Jak usłyszą bez głoszącego?”. - Przekład Nowego Świata


Trudno to szczerym Świadkom Jehowy zrozumieć, ale faktem jest, że głoszą imię "mąciciela" a nie „tego, który sprawia, że się staje”. Nie jest to ich wina chyba, że za winę uznamy fakt, że nie są jak ci z Berei (Dzieje 17:11) tylko zupełnie naiwnie budują swą wiarę bez sprawdzania „czy tak się rzeczy mają”.


Władza nad Jehową

Towarzystwo Strażnica słusznie pisze, że w dawnych czasach imię miało ogromne znaczenie i coś pozbawione imienia lub nazwy było postrzegane, jako nieistniejące. Słusznie też pisze, że imiona miały znaczenie nie były tak jak dziś etykietą i nie wybierano ich według tego, które jest ładniejsze. O to kilka przykładów Salomon – Pokojowy, Izaak – Śmiech, Ezaw – Kosmaty, itp. Niestety nie przypominam sobie by Towarzystwo wspomniało coś o tym, że ten, który nadawał imię lub je zmieniał przejmował władzę nad tym, które je nosił. Był to element prawa naturalnego, które powszechnie uważa się, że zostało dane ludziom przez Stwórcę. Ponieważ Świadkowie Jehowy opierają swoją wiedzę prawie wyłącznie na tym, co przeczytają w czasopiśmie Strażnica, więc również nie mają pojęcia o takim prawie.


Relacja biblijna podaje, że Jahwe przyprowadzał do Adama zwierzęta by on nadawał im nazwy. Co ciekawe nadał nazwę również pierwszej kobiecie. Później Bóg mu powiedział, że ma panować nad zwierzętami i nad swoją żoną, gdy o tym się dowiedział to po raz drugi zmienił jej imię tym razem na Ewa. Jednak, co jest ciekawe Adam nie nadawał nazw roślinom w raju. Bóg osobiście nadał nazwę pewnym drzewom i jak się przekonujemy Adam nie miał do nich praw i właśnie z tego powody został wypędzony z Edenu. Jahwe również gwiazdom nadał nazwy, co wskazuje na posiadanie przez niego potężnej mocy (Psalm 147:4). Nawet dziś, mimo że świat nie respektuje praw naturalnych często spotyka się zwyczaj, że odkrywca nadaje nazwę lub że inni od nazwiska naukowca nazywają to odkrycie.


Starożytni władcy, którzy podbijali miasto często zmieniali jego nazwę podkreślając swoją władzę (2 Samuela 12:28 BT; Psalm 49:11 NW). Wiemy na pewno, że takie prawo obowiązywało w Egipcie i Izraelu. Faraona Neko zmienił imię ustano­wionego przez siebie króla Eliakima na Jojakim (2 Król 23:34). Jahwe często zmieniał imiona swoich sług, lecz nigdy na odwrót. Słudzy musieli używać imienia Stwórcy w sposób przemyślany. Było to tak ważne, że znalazło się wśród 10 przykazań.


Warto wspomnieć, że kiedy miał narodzić się Jaszua (Jezus) to Jahwe wysłał swego anioła Gabriela by to oznajmił Marii. Przy tej okazji przekazał wiadomość jak ma nazywać się dziecko. Jahwe nadając mu osobiście imię podkreślił, że tylko On będzie miał nad nim władzę. Ciekawe, że podobnie uczynił z Janem Chrzcicielem, który był przeznaczony do specjalnego zadania. Bóg nie pozwolił by ktoś inny nadał imię jego synowi.


Największe oszustwo szatana

W dawnym Izraelu wymazanie czyjegoś imienia z pamięci oznaczało całkowite zapomnienie działo się tak często po śmierci, gdy zmarły nie zostawiał po sobie potomków. Gdyby, więc szatanowi udało się przekonać ludzkość, że nie wiadomo jak brzmiało imię Stwórcy to znaczyłoby, że nie istnieje też „lud dla imienia" jego, ponieważ nikt tego imienia nie zachował w szacunku. Nie można by też wzywać tego imienia gdyż nie wiadomo jak ono brzmi. Łatwiej by też było imię to zastąpić innym na przykład obrażającym Boga tak jak robi to forma z końcówką hovah (mąciwoda).


Wielkie oszustwo szatana nie polega na tym, że wymazał on imię Boże z Biblii jak sugerują głosiciele Świadków, lecz na tym, że je zmienił. Dokonując tej zmiany przejął nad tym imieniem całkowitą władzę.Zorganizował lud dla fałszywego imienia by je nieśli w najdalsze zakątki świata. Mimo że ta działalność dezinformacyjna trwa już od wielu lat (zdaniem TS od XIV wieku) a obecnie zaangażowane w nią są miliony głosicieli to faktycznie dziś już tylko Świadkowie Jehowy upierają się przy błędnej formie i niektóre grupy tajnych stowarzyszeń masońskich. Masoni powyżej 3 stopnia wtajemniczenia podejrzani są o satanizm a skoro swojego Boga nazywają tym samym imieniem, co Świadkowie to tym bardziej trzeba się zastanowić zanim uznamy je za imię prawdziwego Boga.


Świadkowie nadal twierdzą, że forma Jehowa to najbardziej rozpowszechniona forma imienia Bożego, mimo że już nie jest to prawdą. Nawet religie, które rzekomo miały brać udział w ukrywaniu imienia Bożego dziś opowiadają się za jego prawidłową formą. Niestety nie wzywają go w modlitwach ani w żaden inny sposób go nie czczą, ale czasem w ich dokładnych przekładach biblijnych można je spotkać tam gdzie rzeczywiście znajduje się w manuskryptach. Katolicki przekład Biblii Tysiąclecia zawiera to imię prawie 7000 razy w prawidłowej formie, czyli Jahwe.


Bardzo cenny wkład w poznanie prawdy o imieniu Bożym wnieśli naukowcy. Oni niczym neutralne kamienie (Łuk. 19:40) przy drodze wydają świadectwo w obronie najświętszego imienia we wszechświecie. Zadziwiającą skuteczność ich świadectwa można wyjaśnić jedynie kierownictwem Ducha, który dba by każdy na świecie mógł dostąpić zbawienia dzięki wzywaniu prawdziwego imienia Bożego. Na całym świecie rozsiani są również prawdziwi chrześcijanie, dla których czystość imienia Jahwe jest bardzo ważna. Nie wiele o nich wiemy po za tym, że Jahszua zabronił ich oddzielać od fałszywych czcicieli (Mat. 13:26-30) i że on ich bardzo dobrze zna (Jan 10:14; 2 Tym 2:19).


To, czego się dowiedzieliśmy na temat imienia Bożego a także na inne tematy nie pozwala nam dłużej nazywać się Świadkami Jehowy. Jesteśmy i zawsze będziemy świadczyć o Bogu Jahwe, ale On nie ma nic wspólnego z organizacją, która dodaje coś do słowa Bożego i w dodatku zapowiada proroctwa, które się nie spełniają. Taką organizacją zarządzaną przez zwykłych ludzi są Świadkowie Jehowy. Pamiętając o chybionych przepowiedniach Towarzystwa Strażnica bierzemy sobie do serca słowa z księgi Powtórzonego Prawa 18: (21) A jeśli powiesz w swym sercu: ‘Skąd będziemy wiedzieć, którego słowa nie mówił Jehowa?’, (22) To, gdy prorok mówi w imieniu Jehowy i słowo to się nie sprawdzi ani nie spełni, jest to słowo, którego nie mówił Jehowa. Prorok mówił je z zuchwalstwa. Nie wolno ci się go ulęknąć. - Przekład Nowego Świata


1 Kor 16: (22) Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha.

Barbara i Krzysztof Król

Kontakt z nami - napisz

Po więcej szczegółów na temat imienia Boga i Chrystusa znajdziesz na stronie Jeszu.pl

 

Poprawiony: niedziela, 03 czerwca 2012 10:49
 

Komentarze  

 
#32 sługa stwórcy 2014-10-07 17:12
.
Cytować
 
 
#31 sługa stwórcy 2014-03-08 18:25
Witam, chciałem się z państwem podzielić wynikami swoich badań. Nie jestem do nich w stu procentach przekonany, ale satysfakcjonują mnie w stopniu pozwalającym mi nie szukać dalej. Otóż, sprawdzając w internecie różne zapiski historyczne, naliczyłem około pięćdziesięciu ludzi, którzy oficjalnie próbowali przywłaszczyć sobie prawo do tego że to właśnie oni odnaleźli zaginioną wymowę imienia Boga. Nieoficjalnie tych ludzi musiało być dużo więcej przez ten okres ponad dwóch tysięcy lat. To skłoniło mnie do wniosku, że była to tylko samolubna próba niedoskonałego człowieka, przed którym stwórca ukrył swoje osobiste imię, aby ukazać nieudolność ludzką. Stwórca oczywiście przewidział że człowiek może w przyszłości obrażać z premedytacją jego imię i postanowił do tego nie dopuścić. Niewykluczone że ludzie mieli możliwość wypowiadania na głos tego imienia, ale tylko do momentu, kiedy przedstawiciel Boga zakończył swoje zadanie na ziemii. Później się to skończyło, od tamtej pory zostało odebrane człowiekowi, aż do nastania nowego systemu, prawo zwracania się do stwórcy ''na ty''. Towarzystwo strażnica opiera się na tym, że niektóre z najstarszych kopii septuaginty, zawierają w pewnych miejscach tetragram, ale co z tego jeżeli niewiadome jest jak go wymawiano. Gdy analizowałem rękopisy z qumran czy nawet sam pentateuch samarytański, nie mogłem oprzeć się wrażeniu że jakaś siła wyższa, od pewnego momentu miała wpływ na wycofywanie tego imienia. Badając, co znajduje się we wszystkich tych miejscach gdzie powinno występować to imię, odniosłem wrażenie że należało przepisać ten tetragram z starohebrajskie go, ale czytać go w inny sposób. Zastanawia mnie po co stwórca zamieścił skrót swego imienia, czy nie chciał żeby później niedoskonały człowiek tak odczytywał ten tetragram. Jest to rozumowanie popierające trochę nauki kabalistów, ale według mnie najbardziej sprawiedliwe. Stwórca wszechświata jest poza wszystkim innym, ta istota wydaliła z siebie swego przedstawiciela , który otrzymał moc od ojca aby sądzić wszystko inne, nawet przeciwnika, oszczercę. Już prędzej człowiek może gdybać, przypuszczać, jak należy wymawiać imię pomazańca, nauczyciela. Stwórca Jah, jest ponad tym wszystkim, jest on tak jakby obok. Nie można tej istoty mieszać z ludzkimi sporami. Jedni obstają za formą przedstawianą przez naukowców, inni z kolei za najbardziej rozpowszechnion ą. Wyraźnie widać że nie wolno przynależeć nigdzie, tylko ''wszędzie''.
Cytować
 
 
#30 sługa stwórcy 2014-03-05 20:23
Witam, chciałem się z państwem podzielić wynikami swoich badań. Nie jestem do nich w stu procentach przekonany, ale satysfakcjonują mnie w stopniu pozwalającym mi nie szukać dalej. Otóż, sprawdzając w internecie różne zapiski historyczne, naliczyłem około pięćdziesięciu ludzi, którzy oficjalnie próbowali przywłaszczyć sobie prawo do tego że to właśnie oni odnaleźli zaginioną wymowę imienia Boga. Nieoficjalnie tych ludzi musiało być dużo więcej przez ten okres ponad dwóch tysięcy lat. To skłoniło mnie do wniosku, że była to tylko samolubna próba niedoskonałego człowieka, przed którym stwórca ukrył swoje osobiste imię, aby ukazać nieudolność ludzką. Stwórca oczywiście przewidział że człowiek może w przyszłości obrażać z premedytacją jego imię i postanowił do tego nie dopuścić.
Cytować
 
 
#29 Arcyś 2013-11-28 10:26
Druga Księga Mojżeszowa 6:2-3 obojętnie jaki macie przekład biblii tam jest prawdziwe imię Boże-Jahwe.
Cytować
 
 
#28 KrzysztofK 2013-03-11 12:12
Pani Ewo czy to tak trudno zrozumiec że nie znamy prawdziwego imienia Boga? Świadkowie Jehowy wybrali jedna z możliwych wersji i to w dodatku obraźliwa dla Boga jeśli wierzyć znawca języka hebrajskiego to kluczowa cześć imienia Jehowa oznacza Burzyciela lub Mąciciela. Imię to było dane Izraelitom i to oni mieli być ludem dla imienia Bożego. kiedy Izrael stracił swoja wyjątkowa pozycje nowy lud został zorganizowany pod nowym imieniem i od tej pory każdy kto wzywa imię Chrystusa będzie zbawiony tak wynika z listu do Rzymian 10:9-13
Cytować
 
 
#27 Ewa 2013-02-14 11:47
nie chce mi sie czytac calosci panskiej wypowiedzi ale juz sam poczatek mi wystrczyl by stwierdzic ,ze bzdury Pan pisze mam przed soba Biblie Tysiaclecia , w ktorej to kosciol wyrzuca -zastepuje imie Jahve i zastepuje zwrotem Pan Bog , w Biblii tez jest wiele cytatow mowiacych o tym , ze kto wzywa imienia Pana Boga bedzie zbawiony , w wielu miejscach jest mowa; by poznali moje Imie! i ze to imie jest Swiete! To ze ktos przywrocil do Biblii to Swiete imie na swoje miejsce to chyba zasluga , a nie ujma. A jak juz Pan wspomina o dodawaniu , lub odejmowaniu czegos ze slowa Bozego to polecam zainteresowac sie Dekalogiem , ktory inaczej prezentuje sie w Biblii a inaczej w katechizmie o innych sprawach nie wpomne!
Cytować
 
 
#26 Basia 2013-02-11 19:46
Relacje pomiedzy Bogiem a Chrystusem swietnie oddaje relacja o stworzeniu czlowieka na obraz bozy.
Ciekawa sprawa, ze Bog najpierw stworzyl czlowieka a potem dopiero wyjal z czlowieka zebro i uczynil dla niego pmocnice. Dla mnie to w tym opisie czlowiek symbolizuje Boga a Pomocnica Ewa - Syna Bozego. Podobnie jak kobieta nie moze rodzic bez udzialu mezczyzny tak Jezus nie moglby stwarzac bez woli Ojca. Podobnie jak w kobiecie jest zycie tak Bog dal Jezusowi zycie. "W nim bylo zycie" . Glowa kobiety jest mezczyzna, a glowa Chrystusa jest Bog. Jak Ewa byla wzieta z Czlowieka tak Chrystus byl wziety z Boga. Ewa ma cechy czlowieka, Chrystus ma cechy Boga.
Cytować
 
 
#25 drq 2012-03-09 17:55
Proszę mi powiedzieć kim są Elohim nazwa dość powszechna w Genesis. Wychodzi na to ze nie Bóg stworzył świat tylko Elochim czyli stwórcy a nie jedyny Bog stwórca. Jezus gdy konał też zwrócił się do "Eloi, Eloi Lama Sabachtani" Elochim czemu mnie opuściliscie ? chyba że to w jakimś języku oznacza Bóg
Cytować
 
 
#24 KrzysztofK 2011-12-11 13:47
oczywiście że Bóg ujawnił swoje imię. Cały Stary Testament mówi o tym imieniu. Nawet jedno z dziesięciorga przykazań ostrzega przed niewłaściwym obchodzeniem się z tym imieniem.

jednak my dzisiaj nie znamy tego imienia gdyż Bóg wycofał je na jakiś czas. W tym wyznaczonym okresie mamy z woli Ojca służyć jego Synowi i to jego imię ma być wywyższane oraz w imieniu jego Syna mamy pokładać nadzieje na zbawienie.

Filipian 2: (9) Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. (11) I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Pomazaniec jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
Cytować
 
 
#23 Maria 2011-12-09 16:22
Jesli chodzi o imie Boze,to ja na drodze moich doswiadczen poznawania Boga i studiowania Pism Swietych,jestem przekonana ze Bog ,ktory okreslil siebie ''Jestem ktory Jestem'' ,''Powoduje ze sie staje'',Mowie tylko Badz ,a ono jest'',co wlasciwie sa ATRYBUTAMI BOSKIMI ,nadajacymi MU Wyjatkowosc ,Jedynosc,jako STWORCY WSZECHSWIATA,ze zadne imie nie jest Mu potrzebne,bo tez i zadnego imienia nie ujawnil.A to ktore pojawilo sie w Bibli,czyli Jehowa ,czy Jahwe ,badz Jah,,sa to imiona bozkow ,badz jednego ,nalezacego do plemion poganskich,ktor e to zostalo przyniesione wraz z owymi plemionami przez Judaizm ,najpierw do Judaizmu,wraz z Judaizmem do Biblii,a pozniej to juz sie tak rozprzestrzenil o wraz z Biblia do wielu religii ,encyklopedii itd.Ja do tarlam do tego zrodla poprzez jako glowna informacje pochodzaca z leksykonu religioznawczeg o ,nazwy nie pamietam,ale dosc stary,,po czym roznymi innymi wskazowkami,kto re to potwierdzily.Po tym odkryciu ,Bog jest dla mnie Bogiem,wiadomym ,,bo inne ,ktorym ponadawano imiona to sa wymyslone bozki przez ludzi,i sa balwochwalstwem .A jedynie najlepsza forma jaka oddaje Wyjatkowosc Boga ,to jest z arabskiego Allah=BOG na co sa dowody ,do ktorych zachecam aby sie z nimi zapoznac, szperajac po roznych zrodlach.Powodzenia ;)
Cytować
 

Dodaj komentarz

Komentarze są moderowane. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji dowolnego komentarza.


Kod antysapmowy
Odśwież

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack